Blog StrategieSuite

Waar ligt bij een goede strategie de focus?

Richard Rumelt is een invloedrijke strategiedenker en o.a. verbonden aan INSEAD. Hij toetst in zijn boek vele praktijkvoorbeelden aan een aantal principes. En daaruit blijkt waar goede en slechte strategieën zich van elkaar onderscheiden.

Slechte strategieën

Slechte strategieën zijn vaak:

  • Wollig
  • Raken de kern van het probleem niet
  • Worden verward met doelstellingen
  • Zijn niet meer dan ‘vrome wensen’

Goede strategieën

Een goede strategie werkt omdat deze de krachten bundelt en bestaat uit 3 onderdelen:

  • 1. Een uitstekende analyse
  • 2. Een concreet plan van aanpak
  • 3. Heldere acties

Een boek dat je wakker schudt

Rumelt schrijft dat zijn boek bedoeld is om je wakker te schudden voor de enorme verschillen tussen goede en slechte strategieën. Hij wil managers en ondernemers een zetje geven bij het uitdenken van goede strategieën. En daar slaagt hij prima in. Met talloze inspirerende voorbeelden.