Blog StrategieSuite

Boekrecensie ‘Wat er nu toe doet’

5 strategische prioriteiten in een wereld van onzekerheid

Organisaties van de toekomst

In 2002 schreef Hamel samen met Prahalad de klassieker ‘De strijd om de toekomst’. In zijn recente boek ‘Wat er nu toe doet’ geeft hij een blauwdruk. Een blauwdruk voor het creëren van organisaties die in zijn ogen geschikt zijn voor de toekomst.

Essentie: kiezen tussen bloeien of ondergaan

Wat moeten we doen in een wereld van continue verandering, onstuitbare innovatie en meedogenloze concurrentie? Kiezen volgens Hamel. Kiezen voor dingen die er NU echt toe doen. Het draait om vijf prioriteiten: waarden, innovatie, aanpassingsvermogen, passie en ideologie.

1.   Waarden doen er nu meer toe dan ooit. Hamel pleit voor invoering van de eeuwenoude waarde rentmeesterschap

2.    Innovatie, als enige duurzame strategie voor het creëren van waarde op lange termijn

3.    Aanpassingsvermogen: het tempo van strategisch vernieuwing drastisch opvoeren onderdruk van steeds snellere veranderingen

4.    Passie: klanten verwachten het uitzonderlijke, wat alleen geleverd kan worden vanuit echte passie.

5.    Ideologie: vrijheid is het nieuwe sleutelwoord versus de huidige controlepraktijk van management

Een boek met voldoende denkstof

Hamel schrijft dit boek zelf vol passie en vanuit ideologie met soms stevige uitspraken: ‘in een regime waarin controle alles is, wordt het unieke doodgemept’. En daarmee geeft hij ondernemers en managers voldoende denkstof. Strategie is immers ‘kiezen om uniek en anders te zijn’ volgens zijn collega Porter.