Strategische projecten

Een duidelijk plan met een helder doel geeft handen en voeten aan de realisatie van jouw strategie. Maar belangrijker nog: een projectmatige aanpak zorgt voor resultaat en brengt focus binnen de organisatie.

Strategiche projecten: realisatie

Wanneer jouw strategie glashelder is, zijn wij er ook als het aankomt op het realiseren van strategisch-kritische projecten. Geen paginalange projectplannen maar een pragmatische aanpak waarmee jij uit de voeten kunt. Persoonlijke aandacht voor mensen in verandering is hierbij cruciaal voor het laten slagen van een project. Wij begeleiden, maken de uitvoering behapbaar voor jou en je medewerkers, bewaken de voortgang en sturen op resultaat.

MT-begeleiding

In veel gevallen is het realiseren van jouw strategie stevige kost (‘verbouwen als de winkel open is’). Voor veel klanten nemen wij tijdelijk het voorzitterschap van het MT waar. Niet als ‘interimmer’, maar als facilitator. Jij kunt je dan op de inhoud richten en wij bewaken en leiden het proces, stimuleren een actieve aanpak, denken mee met mogelijke valkuilen, adviseren en coachen.

Praktische informatie

  • Voor wie: directeuren, ondernemers en managementteams
  • Locatie: Lunteren of bij jou op kantoor
  • Doorlooptijd: Gemiddeld 2 tot 3 maanden. Bijeenkomsten en begeleiding afhankelijk van projectduur en -grootte